Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal kemik kisti, kemikte genişleme veya büyüme eğilimi gösteren iyi huylu, kan dolu bir lezyondur. Kist olarak adlandırılırken, ince bir kemik duvarı ile çevrili gerçek bir iyi huylu kemik tümörüdür. Anevrizmal kemik kistleri (ABC) herhangi bir kemikte ortaya çıkabilir, ancak en sık olarak diz, pelvis veya omurga çevresinde bulunur.

Kanserli olmasalar da, anevrizmal kemik kistleri hızla büyür ve tedavi önerilir.

ABC’ler kadınlarda erkeklerden biraz daha sık görülür ve tedavi ile yüzde 10-15 oranında bir nüks oranı vardır.

Anevrizmal kemik kistleri kendiliğinden ortaya çıkabilir veya vücudun başka bir yerinde başka bir kemik büyümesine ikincil bir reaksiyon olabilir. Araştırmalar, anevrizmal kemik kisti olan hastaların yüzde 23 ila 32’sinde eşlik eden tümörlerin (özellikle kondroblastoma ve dev hücreli tümörler) yüksek insidansını göstermiştir.

Anevrizmal Kemik Kisti Belirtileri

Anevrizmal kemik kistinin başlıca belirtileri şunları içerebilir:

  • Ağrı
  • Şişme
  • Sertlik
  • Büyüme alanındaki deformite
  • Etkilenen bölge üzerinde sıcaklık hissi
  • Azalan hareket aralığı, zayıflık veya sertlik

Anevrizmal Kemik Kistinin Tedavisi

Kemik ve yumuşak doku tümörleri için birçok tedavi seçeneği vardır ve bazı çocukların bu tedavilerin bir kombinasyonuna ihtiyacı olacaktır. Anevrizmal kemik kistlerinin tedavisi şunları içerebilir;

Tümörü ve tüm kist astarını tamamen çıkarmak için kemiğin kazınmasını içeren intralezyonel küretaj
Mikroskopik tümör hücrelerini çıkarmak için kullanılan kriyoterapi (sıvı azot), fenol (kimyasal) veya koterizasyon (tümör yatağını yakma) gibi intraoperatif adjuvanlar
Kemik grefti, eksik kemiği yapay greft materyali veya kadavra kemiği ile değiştirmek için cerrahi bir prosedür
Anevrizmal kemik kistinin büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak, çocuğunuz o gün eve dönebilir veya hastanede bir gece geçirebilir.

Bazı durumlarda, tümörü tedavi etmek için cerrahi olmayan tekniklerin kullanılması önerilir. Kist ulaşılması zor bir yerde olduğunda, girişimsel bir radyolog tarafından gerçekleştirilen intralezyonel bir enjeksiyon veya seri embolizasyon genellikle en iyi tedavidir.

Doktorunuz çocuğunuzun duruma göre en iyi tedaviyi önerecektir.

Yorum Yok

Bu konu için yorumlar zaman aşımından dolayı kapandı.